Mark Strolenberg neemt afscheid van de rekenkamercommissie

VVD Raadslid Mark Strolenberg heeft maandag afscheid genomen van de rekenkamercommissie in Hoogeveen. Strolenberg was sinds maart 2010, als intern lid namens de gemeenteraad verbonden aan de commissie

VVD Raadslid Mark Strolenberg heeft maandag afscheid genomen van de rekenkamercommissie in Hoogeveen. Strolenberg was sinds maart 2010, als intern lid namens de gemeenteraad verbonden aan de commissie. De commissie die nu verder gaat met drie extern benoemde leden, legt verantwoording af aan de gemeenteraad. Taak van de commissie is om zelfstandig en onafhankelijk onderzoek te doen naar de (maatschappelijke) effecten van het gemeentelijk beleid.

Jaarlijks onderzoekt de commissie één tot twee grotere onderwerpen per jaar en voert zij een aantal quickscans uit. De afgelopen 4,5 jaar is Mark Strolenberg met name betrokken geweest bij onderzoeken naar de kwaliteit van de burgerparticipatie in Hoogeveen, sturingsmogelijkheden van de gemeenteraad op kwaliteit en kosten van de WMO-verstrekkingen, onderzoek naar de kwaliteit van raadsvoorstellen en onderzoek naar cultuurbeleid. Binnenkort volgt nog een onderzoek naar de doorwerking van onderzoeken in de afgelopen jaar.

Mark Strolenberg: "Het werk in de rekenkamercommissie heb ik altijd met veel plezier gedaan. Het werk is van evident belang als het gaat om ondersteuning van de gemeenteraad bij haar controlewerkzaamheden. De commissie kan dieper in bepaalde, soms ingewikkelde zaken duiken en raadsleden maar ook de gemeentelijke organisatie kan haar voordeel doen bij de onderzoeken en aanbevelingen. De gemeenteraad zou naar mijn mening de komende jaren meer gebruik moeten maken van de commissie, dit om effecten van (nieuw) ingezet beleid beter te toetsen".