“onbehoorlijk bestuur!”

Herhaaldelijk heeft dit college alle waarschuwingen in de wind geslagen: vanuit de buitenwereld, vanuit raadsleden en vooral vanuit de rekenkamer. Voor het zomerreces is de raad nog bijgepraat over het project Ijsbaan/Zwembad; geen woord toen over een mogelijke overschrijding van de bouwsom.


“Onbegrijpelijk” zegt fractievoorzitter van de VVD, Debbie Bruijn. “Iedereen zag al maanden aankomen dat dit niet kon. Hier is echt sprake van onbehoorlijk bestuur en dit moet scherp besproken worden in de raad. Er zijn al zeer veel kosten gemaakt voor dit prestige project. Geld wat niet meer ten goede kan komen aan andere urgente zaken; ik noem alleen al de zorg.

Als raad moeten we het afblazen van de bouw van de ijsbaan en het zwembad vandaag lezen in de krant; het toppunt van minachting naar ons als raad, maar zeker ook naar de inwoners van Hoogeveen. Hier is heel wat uit te leggen!”

Vorige week al hekelde Bruijn het college met betrekking tot gebrek aan samenwerking en visie op de financiën naar aanleiding van de Meerjarenbegroting.

De manier waarop dit vandaag verloopt past precies in het plaatje dat de VVD fractie heeft van dit college; men weet niet waar men mee bezig is.

“We gaan ervan uit dat we zo snel mogelijk worden bijgepraat, zodat we ons kunnen beraden”, aldus Bruijn. “Investeringen in de zorg en de sport komen nu wel in een ander daglicht te staan.

Laten we voorop stellen dat de VVD zowel topsport als breedtesport steunt. Binnen dit kader geeft deze deceptie de mogelijkheid een impuls te geven aan beiden. Denk aan een nieuwe thuishaven voor Honkbalvereniging The Caps en een nieuw zwembad zonder ijsbaan.”