Er is rumoer in de Hoogeveense politiek

Er is veel stof doen opwaaien het afgelopen jaar en dat kwam deze week tot een hoogtepunt. Een wethouder die opstapt en de voltallige oppositie inclusief opvolgend raadsleden die massaal de raadzaal verlaten omdat dualisme, of liever gezegd het gebrek eraan, hiertoe dwingt. De manier waarop het zittende college het afgelopen jaar omgaat met de oppositiepartijen is een manier die totaal niet past bij de waarden van onze partij. De bestuurlijke arrogantie die keer op keer, welk dossier dan ook, de rode draad vormt binnen de Hoogeveense politie is iets wat haaks staat op onze liberale waarden. Gezien de saamhorigheid binnen de Hoogeveense oppositie sterker is dan Hoogeveen ooit heeft gezien, lijkt het ook te maken te hebben met respect en politiek-gunnen.


Het statement dat we als VVD fractie gezamenlijk met de andere oppositiepartijen hebben gemaakt rondom het reeds jaren slepende dossier “onderwijshuisvesting” was dan ook onvermijdelijk en noodzakelijk. De coalitiepartijen kapen dit dossier op de rand van de afgrond, nadat onder andere de VVD zich jarenlang hard heeft gemaakt voor een goede toekomstvisie op en uitvoering van onderwijshuisvesting. 


Omdat de verbindende rol van de voorzitter van de raad (de burgermeester) donderdag ook uitbleef, is er over moties van de coalitie niet eens gestemd. Natuurlijk zijn deze direct door het college over genomen. Zeer twijfelachtig, als u het ons vraagt, want het college had jaren geleden de inhoud van deze moties op eigen kracht en inzicht al uit moeten voeren.

Natuurlijk blijven we in gesprek met elkaar. De dialoog is immers voor de VVD het belangrijkste politieke instrument. We blijven vlijmscherp op de inhoud en gunnen de gehele raad een warm contact met elkaar, met het college en alle overige stakeholders. We laten echter onze partijwaarden niet keer op keer met voeten treden. Dit is nu juist waar een gemeenteraad om draait: transparantie om als raad goed te kunnen kaderen en controleren. En laten we wel wezen: de VVD zit er stevig; 4 zetels! 

Met ons in gesprek? Sparren over inhoud? Over proces? Of gewoon even bijpraten onder het genot van een bakje koffie?

Wees welkom bij onze fractie
Donderdag 20 juni en donderdag 4 juli bereiden we ons vol passie en energie voor op de dossiers die Hoogeveen raken. Tussen 19:30 en 21:30 bent u welkom in het Raadhuis, commissiekamer 2.

Namens de VVD fractie Hoogeveen,
Debbie Bruijn-Van den Berg
Fractievoorzitter