Ook bij het Waterschap valt er wat te kiezen

De belangstelling voor waterschapverkiezingen is minimaal. Ten onrechte, ze vervullen een belangrijke functie. Hoewel alle politieke partijen pleiten voor droge voeten én voldoende water, blijkt er toch nog genoeg verschil om te kiezen.

© Xandro Media

Wat zijn waterschapstaken?:

  • Bescherming tegen overstroming;
  • Niet te veel en niet te weinig water;
  • Schoon water, bijvoorbeeld door rioolwaterzuivering.
     

Steeds belangrijker 
Het watersysteem moet door het waterschap ingericht zijn om enorme plensbuien aan te kunnen. Er zal de komende jaren, vanwege klimaatveranderingen, vaker rekening gehouden moeten worden met extremere neerslag. Maar ook met langdurige perioden van droogte, zoals bijvoorbeeld afgelopen zomer. Niet alleen voor de landbouw en natuur rampzalig, maar er dreigen ook door dalende grondwaterstanden honderdduizenden huizen in Nederland te verzakken. Bij een goed ingericht watersysteem, zal extreme neerslag nú en in de toekomst moeten worden geleid naar speciale waterbergingsgebieden. Droogte kan worden voorkomen door bijvoorbeeld water in de zomerperiode langer in die gebieden 'vast te houden'.

122 miljoen euro per jaar 
Ook gaat het om belasting. Het Waterschap Drents Overijsselse Delta incasseert jaarlijks zo’n 122 miljoen aan belastingen. De 580.000 inwoners betalen een ingezeten- en zuiveringsheffing, agrarische ondernemers daarnaast ook per hectare grond. Een meerpersoonshuishouden met een eigen woning betaalt per jaar al gauw € 365 aan waterschapslasten. Boeren met bijvoorbeeld 40 ha. grond daarbovenop ook nog eens € 3.300. Het Waterschapsbestuur bepaalt hoe het geld wordt uitgegeven. Het is daarom van belang dat Waterschapsbestuurders democratisch worden gekozen. Daardoor hebben inwoners en bedrijven direct zeggenschap over hoe het geld wordt besteed.

Minder Waterschappen 
Besparing is echter wel mogelijk. Door verdere opschaling, innoveren en efficiënter (samen)werken. Het aantal waterschappen is de laatste decennia al fors afgenomen: in de jaren '50 waren er 2.500. Op dit moment zijn er 21 waterschappen. Desondanks door toenemende waterschapstaken en de omvang van investeringen voor bijvoorbeeld dijkverzwaringen, zal het niet aannemelijk zijn dat de tarieven zullen gaan dalen.

Het verschil 
Betalen we mee aan ontwikkelingssamenwerking in Afrikaanse landen zoals Burkina Faso? Is het belang voor natuur belangrijker dan voor onze boeren? Verhogen we belastingen óf temporiseren we op grote ambitieuze (natuur) investeringen? Leggen we fietspaden aan óf laten we dit toch aan de Provincie of Gemeente over? Zomaar keuzes die gemaakt moeten worden door een waterschapbestuurder.

Het werk is interessant
Als waterschapsbestuurder kan ik verschil maken. Waterschappen zijn minder politiek dan Provincies of Gemeenten. Dat maakt dat de onderlinge samenwerking wat makkelijker gaat. Met goede argumenten iets wijzigen aan de voorstellen, lukt doorgaans gemakkelijker dan bijvoorbeeld in een gemeenteraad. Het waterschapswerk is enorm interessant en met mijn kennis uit het bedrijfsleven lukt het goed om ook inbreng te leveren. Als ProductOwner Digital bij een energiemaatschappij ben ik dagelijks bezig met innovatie en vernieuwing. Als waterschapsbestuurder gaat mijn interesse dan bijvoorbeeld ook uit naar zaken zoals energieopwekking binnen het zuiveringsproces doormiddel van slibvergisting, digitalisering van dienstverlening, besturing van stuwen op afstand of schouwen met inzet van drones.

Water wegpompen, geen geld
Zelf wil ik mij samen met de andere VVD bestuurders de komende jaren inzetten voor zo laag mogelijke lasten voor inwoners en bedrijven. Dit kan volgens mij alléén door te focussen op de kerntaken. Allerlei tierelantijnen en franje moeten eraf. Geen duurdere projecten omdat dan dát ene visje weer in het gebied kan terugkeren. Nee, gewoon alleen doen wat nodig is om waterhuishouding in het kader van veiligheid en economie te waarborgen.

Uiteraard is waterkwaliteit belangrijk, maar niet tegen elke prijs. Het water is al schoon genoeg. We hoeven in Europa niet verder voorop te lopen. Ik vind het van belang om de lasten voor inwoners en bedrijven zo laag mogelijk te houden. Het waterschap moet wel water wegpompen, maar geen geld.......

Mark Strolenberg
Lijsttrekker bij VVD Waterschaps Drents Overijsselse Delta