Kamerlid Malik Azmani bezoekt boerderij in Pesse

Tweede Kamerlid Malik Azmani en lijsttrekker van de VVD voor de Europese Parlementsverkiezingen (eind mei), bezocht zaterdag in Pesse de melkveehouderij van Arend Steenbergen om zich te laten informeren over het moderne boerenbedrijf. Azmani was zaterdag te gast bij VVD Hoogeveen in het kader van de verkiezingen.

© Alexander van Netten

“We moeten af van subsidies en werken aan innovatie”


Tijdens de rondleiding vertelde Steenbergen niet alleen over zijn dagelijks werk als boer maar ook over de gecompliceerde wet en regelgeving en subsidies. “We hebben te maken met lokale, provinciale, landelijke én Europese wetten en regels die onder andere gaan over milieu en het welzijn van de dieren. Terwijl wij in Nederland ver vooruit lopen qua technieken om bijvoorbeeld mest op een goede manier af te voeren en te verwerken, en de Nederlandse boer kan rondkomen van zijn bedrijf, leven in Frankrijk boeren grotendeels van subsidies. Dat moet rechtgetrokken worden.” aldus Steenbergen even later aan de keukentafel.


Europa dichtbij 
Malik Azmani, wiens opa boerenknecht was, luistert vol aandacht en stelt gerichte vragen. “Dit moeten we zeker meenemen in het Europees Parlement. Aan de ene kant zullen we onze vernieuwende technieken meer moeten delen (iets wat fout gegaan is bij de pulsvisserij) terwijl we aan de andere kant af moeten van die subsidies. Dat geld moet naar  innovatie. In Europa moet moet er voor de landbouw een gelijk speelveld komen.”

Het Tweede Kamerlid dat nog dit jaar Den Haag gaat verlaten om in Brussel te gaan werken wil Europa ‘dichterbij’ de Nederlander brengen. “Het is voor veel mensen nog steeds niet duidelijk waar Nederland ophoudt en Europa begint. Wat doen we in Europa, welke beslissingen worden daar genomen en welke in Den Haag is gewoon onduidelijk en ik wil daar graag verandering in brengen”; aldus Azmani.

Azmani liep eerder op de dag met lijsttrekkers Mark Strolenberg van Waterschap Drents Overijsselse Delta mee over de Hoofdstraat voor een toelichting over de werkzaamheden om de Hoofdstraat aantrekkelijker te maken én in gesprek te gaan met de Hoogeveners. Zijn bezoek sloot Azmani af met een Facebook-live sessie waarbij Hoogeveners hem vragen konden stellen. “Ik heb een goede indruk gekregen van wat er speelt in de gemeente Hoogeveen. Van de problemen bij het AZC tot de nieuwe ijsbaan en zwembad en zal dat zeker meenemen in mijn werk”.