VVD tegen verhoging parkeertarieven

Het college van Hoogeveen wil volgend jaar de parkeertarieven met dertien procent verhogen, de VVD spreekt van een onverstandige zet en zal het plan niet steunen.

Twee weken geleden riep de VVD het college op met een nieuw plan te komen. In het afgelopen week gepresenteerde nieuwe plan, blijft de verhoging om het uurtarief naar 1,70 te brengen (nu 1,50 euro) en vergunningen duurder te maken van kracht. Alleen het invoeren van betaald parkeren op zon- en feestdagen wordt ingetrokken en het aantal uren waarop betaald parkeren wordt ingevoerd is beperkt. Nu is dat tussen 9 en 18 uur, de nieuwe eindtijd is 19 uur in plaats van de eerder voorgestelde 20 uur.

Volgens de VVD zal de verhoging impact hebben op de lokale economie en is het moment slecht gekozen. “Lage parkeertarieven helpen het stadscentrum aantrekkelijk en gastvrij te maken, wij vinden dat van groter belang dan een sluitende parkeerbegroting. Nu meer geld vragen terwijl de parkeerpleinen er niet fraai bij liggen en ook het centrum volgend jaar opengebroken wordt, werkt niet versterkend in het aantrekken van bezoekers in het centrum. Wij verwachten lagere bezoekersaantallen, waardoor het netto voordeel van een parkeertariefverhoging gering zal zijn” alsdus VVD-Raadslid Mark Strolenberg.

Tijdens de begrotingsvergadering in November stelde de VVD al voor om voor 6 ton aan bezuinigingen op andere onderdelen door te voeren, daarmee zou een verhoging van de parkeertarieven en onroerende zaakbelasting in 2019 voorkomen kunnen worden. Volgens Strolenberg wordt er door het college van Hoogeveen te gemakkelijk aan de belastingkraan gedraaid. De VVD maakt liever scherpere keuzes die zorgen dat het kostenniveau structureel verlaagd.