VVD wil geen kunstijsbaan zonder provinciaal geld

De VVD in Hoogeveen wil dat er zekerheid komt over de bouwplanning voor de kunstijsbaan met zwembad, nog voor de bouwopdracht wordt gegeven. Dit omdat een provinciale subsidie van 5 miljoen euro kan vervallen wanneer er voor 31 december 2019 geen baantjes kan worden geschaatst. Volgens het plan moet het nieuwe complex dat 31 miljoen euro gaat kosten, binnen 8 maanden op de plek van ‘Maxx sport en events’ worden gebouwd. De VVD zet hier haar vraagtekens bij.


Donderdag debatteert de gemeenteraad over de gecombineerde bouw van de kunstijsbaan en zwembad. Tijdens de laatste raadsvergadering op 14 juni stelde wethouder Slomp voor, deze zomer te gaan starten met een Europese aanbesteding om vervolgens in maart 2019 tot de bouwopdracht over te gaan. Een termijn van acht maanden zou volgens hem mede gelet op realisatie van een ijsbaan in Leeuwarden acceptabel zijn.

De Provincie Drenthe stelt in haar subsidievoorwaarden dat de kunstijsbaanvoorziening vóór 31 december 2019 in gebruik genomen moet worden. Indien hieraan niet wordt voldaan, vervalt de subsidie van 5 miljoen euro.

De VVD wil geen risico op het mislopen van de provinciale subsidie, donderdag zullen zij aangeven zo niet te kunnen instemmen. Ze roept op om voor de definitieve bouwopdracht zekerheid te geven. VVD-Raadslid Mark Strolenberg: “De koppeling met het zwembad geeft een bouwvoordeel, maar hierdoor worden de risico’s in het project ook vergroot. Dat het daardoor een paar maanden langer zou kunnen duren, hoeft wat ons betreft geen probleem te zijn maar bouwen zonder zekerheid van 5 miljoen van de Provincie is voor ons een no-go”. 

De VVD stelt donderdag voor alleen in te kunnen stemmen met het plan, indien nog vóór het verstrekken van de bouwopdracht volgend jaar maart zekerheid te geven over de financiën.