VVD: “Inzetten op behoud afdelingen klinische verloskundige- en Kindergeneeskunde in Bethesda”

De VVD is teleurgesteld in het voorgenomen besluit dat door een structureel tekort van kinderartsen bij Treant, gekozen is voor concentratie van klinische kindergeneeskunde en verloskundige in alleen Emmen. Dit heeft directe impact op de zorgverlening in Hoogeveen. VVD heeft altijd gepleit voor volwaardige ziekenhuiszorg in Hoogeveen, dat komt nu in geding.

© De Hoogevener.nl


Met een gezamenlijke raadsbrede protestmars, willen we graag een signaal afgeven en solidair zijn met alle mensen die hierdoor geraakt dreigen te worden. 

Voor de VVD is actievoeren niet alléén het juiste middel. We geven de voorkeur aan een indringend gesprek met de belangrijkste stakeholders. Naast de lopende contacten die college van B&W heeft met de raad van bestuur, wil de VVD ook dat contact wordt opgenomen met de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht heeft de bevoegdheid om te voorkomen dat het voorgenomen besluit tot uitvoer komt. 

We beseffen dat de veranderingen in de zorg, extreme invloed op de lokale / provinciale zorgverlening heeft. Daarom is het zaak voor de gemeente Hoogeveen en provincie Drenthe om vooruit te denken en te handelen. Dit om meer in een regie positie te komen en juiste invloed uit te oefenen op de zorg ontwikkelingen. Het is nu de schone taak voor het nieuwe college om gas te geven. VVD verwacht dat het college gaat nadenken over bijvoorbeeld andere scenario’s waaronder een regionaal ziekenhuis in Hoogeveen zoals benoemd staat in het collegeprogramma.