Grote overeenkomsten partijen tijdens Pesser Debat “Zaken worden hier sneller opgelost dan in de raadsvergadering”

In de Wenning in Pesse vond vandaag het Pesser Lijsttrekkersdebat plaats met een grote opkomst vanuit de bevolking. De VVD had Arend Steenbergen afgevaardigd die in het dorp woonachtig is, wel was de lijsttrekker Mark Strolenberg in het publiek aanwezig die tijdens de pauze en het napraten van de gelegenheid gebruik maakte om met het publiek in gesprek te gaan.

© Alexander van Netten


Het debat zelf kenmerkte zich in grote lijnen door de eenstemmigheid aan tafel. Of het nu over de te bouwen sporthal ging, kunstgras voor de voetbalvelden, de brede school of de mogelijkheid voor ondernemers om uit te breiden; de kandidaats lijsttrekkers losten de problemen bijna aan tafel op. Over de Oosterhof, Woon en zorgcomplex werd iets langer gesproken, daar worden nu Pessenaren die te veel inkomen hebben geweigerd (en moeten naar Hoogeveen) terwijl 45 jarigen met minder inkomen wel een woning krijgen. Omdat het centrum van woningbouwvereniging Actium is wordt afgesproken dat hier in het komende convenant (prestatieafspraken) zal worden gesproken.   

De politici schrokken toen uit de zaal bleek dat de wijkagent en Bijzonder Opsporings Ambtenaar voor de bevolking van Pesse te bereiken en bezoeken zijn in Hollandscheveld. Ook op dit punt zal actie worden ondernomen en er zal worden gekeken of dit breder getrokken kan worden naar een breder sociaal team voor het dorp. Alleen over de snelheid op de A28 (100 kilometer per uur of 130) verschilden de partijen van mening. De VVD is voor 130 kilometer per uur maar wil dan wel dat de huidige geluidswal grondig wordt verbetert. De overige partijen waren voor een verlaging van de snelheid.

Serge Vinkenvleugel leidde het debat losjes maar liet het niet uit de hand lopen. Dat hoefde ook niet in de gemoedelijke sfeer. Dhr. Kramer die de avond afsloot sprak van een vruchtbare avond. “Zaken zijn hier sneller opgelost dan in de raadsvergadering.”

Na het debat was Arend Steenbergen, de enige Pessenaar in het gezelschap aan tafel heel duidelijk: “Er zijn hier mooie woorden gesproken, ik en mijn partijgenoten zullen de vinger zeker aan de pols houden!”. Dan lachend; ik zal trouwens wel moeten, want de mensen hier