Overlastgevende asielzoekers komen naar AZC Hoogeveen

Volgende week openen de deuren van de speciale Extra Begeleidings- en Toezichtlocatie (EBTL) binnen het asielzoekerscentrum in Hoogeveen. Dit is een speciale tijdelijke opvanglocatie voor overlast gevende asielzoekers. Vijftig asielzoekers die zich in Nederland misdragen, bijvoorbeeld vanwege pesterijen, vernielingen, agressie, homohaat of het veelvuldig overtreden van de huisregels zullen in Hoogeveen worden gehuisvest.

In juli toen het besluit van de gemeente Hoogeveen naar buitenkwam, heeft de VVD hiertegen geageerd. De VVD heeft aangegeven het een ‘slecht besluit’ te vinden en vind niet dat het experiment niet in Hoogeveen zou moeten plaatsvinden. Het wil liever dat overlast gevende asielzoekers die stelselmatig ongeoorloofd gedrag veroorzaken, direct teruggestuurd worden naar de landen van herkomst.

Het onduidelijk wat dit experiment voor gevolgen heeft voor Hoogeveen en wijkbewoners in de omgeving de Weide. VVD geeft aan dat ze verontruste geluiden horen vanuit Hoogeveners. Fractievoorzitter Mark Strolenberg: “Berichten zoals die deze week naar buiten kwamen dat er twee Hoogeveense asielzoekers vastzitten, omdat ze in september in winkelcentrum De Weide een andere asielzoeker te lijf gingen met een ijzeren staaf en mes. Dat werkt niet echt vertrouwenwekkend. Het kan zijn dat er wat lastpakken inmiddels zijn vertrokken uit het asielzoekerscentrum als gevolg van de deal met de burgemeester, maar we weten niet wat we ervoor terugkrijgen. We hebben vernomen dat het geen lieverdjes zijn die we hier kunnen verwachten, we maken ons er zorgen om”. VVD is pertinent niet tegen de opvang van asielzoekers in algemene zit, ze erkent dat er ook veel goedwillende asielzoekers zijn, maar in de categorie overlast gevende asielzoekers staat zij zeer kritisch.

De VVD vind dat er vanuit andere raadsfracties te laconiek wordt gereageerd. Ook wordt gerefereerd naar het aantal weinige incidenten in Amsterdam, waar sinds eind vorige maand al overlastgevende asielzoekers zijn gehuisvest in voormalige jeugdgevangenis.  “In Amsterdam bevind het gebouw zich op een industrieterrein, in Hoogeveen grenst het AZC direct aan de woonwijk met scholen en veel fietsers en voetgangers. Ook is er nog geen hand vol asielzoekers, die ervaring kun je nog niet projecteren op Hoogeveen. We hebben nu al de indruk dat de politie nauwelijks kan handhaven op openbaar dronkenschap, winkeldiefstallen en ruzie op straat. We zijn ook erg benieuwd hoe het zal zijn als in een redelijk uitgestrekt gebied met één toezichthouder vijftig asielzoekers in de gaten moeten worden gehouden” aldus Mark Strolenberg.

De gemeente spreekt over een deal over het vertrek van 100 overlast gevende 'Dublin-claimanten' uit Hoogeveen, dat zijn mensen die zich ook al voor asiel ergens anders in Europa hebben aangemeld die straks niet meer in Hoogeveen mogen komen. Volgens de VVD is dat per definitie geen geruststelling, er kunnen nog steeds overlastgevers uit veelal 'veilige landen' zoals bijvoorbeeld Algerije, Albanie, Marokko en Bulgarije geplaatst worden in en/of naast de groep van 50 overlastgevende asielszoekers in Hoogeveen.