VVD wil gefaseerde aanleg van zonneparken

De Hoogeveense gemeenteraad neemt donderdag een beslissing over het afwegingskader zonne-energie. Hierin wordt richting gegeven aan de mogelijkheid voor het aanleggen van zonneparken.

Afgelopen maand stelde de VVD in de gemeenteraad vragen over de impact van de zonneparken op het landschap, de landbouw en de recreatie.

De impact ervan is nog niet volledig duidelijk en hangt af van de locatie van het zonnepark en de omvang ervan. De VVD geeft aan voorstander te zijn van zonneparken, maar wil een fasering inbouwen om te voorkomen dat Hoogeveen vol komt te liggen. Een motie in de gemeenteraad moet zorgen voor het verkleinen van de oppervlakte in eerste instantie. VVD-raadslid Arjan van der Haar geeft aan lastig een voorstelling te kunnen maken wat de impact op de landelijke omgeving is als er een groot zonnepark wordt aangelegd. 'Ik fiets graag richting het Dwingelderveld en persoonlijk zou ik het niet mooi vinden als ik straks alleen maar langs zonneparken fiets.'

De motie moet het college ruimte geven om voor alle landschapstypen voor maximaal 10 procent aan grondoppervlakte vergunningen af te geven. Dit is nu in het raadsvoorstel gesteld op 20 procent. De VVD wil na de eerste invulling van 10 procent een evaluatie alvorens besloten wordt om verder uit te breiden. Veel inwoners hebben de raadsleden afgelopen weken benaderd om hun zorgen te uitten over de aanleg van met name grote zonneparken. Op het VVD-voorstel zijn al positieve reacties binnengekomen. Een motie voor fasering van de aanleg van zonneparken moet zorgen van inwoners wegnemen en geeft volgens Van der Haar voldoende ruimte om aan duurzaamheidsambities van de gemeente Hoogeveen te voldoen.