Lokaal Netwerk VVD Centraal Drenthe opgericht

Op donderdag 14 september is het Lokaal Netwerk VVD Centraal Drenthe opgericht. Het Lokaal Netwerk VVD Centraal Drenthe is ontstaan uit een samenvoeging van de drie lokale afdelingen De Wolden, Hoogeveen en Midden Drenthe. De drie genoemde lokale afdelingen werden diezelfde avond formeel opgeheven.

Door de bundeling van krachten is het Lokaal Netwerk VVD Centraal Drenthe in staat om effectiever te werken aan ledenwerving, fondsenwerving, opleiding en talentmanagement, communicatie en verkiezingscampagnes. De oprichting van het Lokaal Netwerk past in de structuurwijziging die de VVD landelijk heeft doorgevoerd, met als doel een verzamelplaats te worden voor liberaal denkenden in Nederland.

Het bestuur van Lokaal Netwerk VVD Centraal Drenthe is samengesteld uit leden vanuit alle drie de voormalige lokale afdelingen. Tijdens de oprichtingsvergadering zijn de volgende personen benoemd:

Voorzitter: Jan Broertjes (Midden Drenthe), Secretaris: Martijn Brander (De Wolden), Penningmeester: Nanja Putters (Hoogeveen), Hadi Hairan (Midden Drenthe), Egbert Bolhuis (Midden Drenthe) en Frits Timmerman (De Wolden). Voor Hoogeveen zal nog gezocht worden naar een extra bestuurslid. Portefeuilles bijvoorbeeld op het vlak van PR/Communicatie, Talentmanagement moeten nog worden verdeeld.