VVD neemt initiatief voor Innovatiefonds Sociaal Domein

Door het oprichten van een innovatiefonds wil de VVD vernieuwende initiatieven binnen het sociale domein gaan ondersteunen. De VVD-fractie stelt voor om overgehouden budget uit 2016 over te hevelen naar een fonds. Geld uit dit fonds moet zorgaanbieders, vrijwilligers en inwoners extra gaan stimuleren om met plannen en ideeën te komen die onder andere het lokale zorg-/ participatieaanbod moet verbeteren.


Uit de jaarrekening blijkt dat de gemeente ruim 5 miljoen en vorig jaar 1,7 miljoen heeft overhouden bij de uitvoering van WMO-, jeugdzorg en participatie taken. Aangezien de korting op de Rijksgelden de komende jaren zal toenemen wil de VVD dat 250.000 euro wordt gereserveerd voor innovaties in het sociale domein.  

“Gemeenten moeten de taken in het sociale domein de komende jaren uitvoeren met minder geld. Dat betekent dat deze zorgtaken efficiënter en innovatiever moeten worden georganiseerd. Om deze taken beter uit te kunnen voeren en inwoners bij te betrekken, is innovatiekracht nodig.  We zijn van mening dat dit fonds kan dienen om nét dat zetje extra te geven dat nodig is om taken goed en uiteindelijk op een vernieuwender, slimmere en goedkopere manier kunnen uitvoeren” aldus VVD-fractievoorzitter Mark Strolenberg.  

Donderdag stelt de VVD bij de behandeling van de jaarrekening in de gemeenteraad voor om een bedrag uit het resultaat van 2016 te reserveren voor het fonds. Afhankelijk van de behandeling zal daarna een uitwerking gemaakt moeten worden hoe inwoners en organisatie er aanspraak op kunnen maken.