Themabijeenkomst over Zorg een eyeopener

Inwoners uit Drenthe zijn nog onvoldoende bezig met hun toekomst als het om zorg gaat. Dat bleek uit een themabijeenkomst "(Ouderen) Zorg Verandert" op 6 maart in Ruinen die het Seniorennetwerk Drenthe en de VVD Bestuurdersverenging Drenthe organiseerde. Veertig aanwezigen gingen na een inleiding van Zorgwethouder Mirjam Pauwels (VVD) van gemeente De Wolden in gesprek over het onderwerp zorg. 


Landelijk programmamanager Jeannette Kraaij van “Zorg Verandert” trieerde de aanwezigen met stellingen, om bewust na te denken hun de zorgtoekomst en wensen kenbaar en bespreekbaar te maken. Het blijkt dat veel mensen dit (nog) niet doen. Ook werd duidelijk dat er steeds meer zorginitiatieven worden opgestart en ouderen zelf meer regie kunnen nemen en houden over hun eigen situatie.  

Mirjam Pauwels benoemde de unieke locatie ’t Neie Punt, als een goed voorbeeld waarbij welzijn, zorg en wonen wordt gecombineerd in het centrum van Ruinen. Het Seniorennetwerk wil aandacht blijven vragen voor de ouderenzorg in Drenthe, iedereen die hierover mee wil denken en praten kan zich hiervoor aanmelden: seniorennetwerk@vvddrenthe.nl of bellen met Henk Romp (voorzitter) 06-52094915.