Naar oplossingen voor zorg of ondersteuning

Maandag 6 maart in Ruinen bijeenkomst van VVD en Zorg verandert


De zorg verandert. En dat roept vragen op. Want hoe gaat het nu verder? Hoe krijgen mensen nog de zorg of ondersteuning die zij nodig hebben? Daarover gaat de dialoogbijeenkomst die maandag 6 maart a.s. plaatsvindt in ’t Neie punt in Ruinen. De organisatie is in handen van het VVD Seniorennetwerk Drenthe en medewerking wordt verleend vanuit het landelijke programma  “Zorg Verandert”. Iedereen is welkom en deelname is gratis. 

Er verandert veel in de langdurige zorg. Gemeenten en verzekeraars krijgen meer taken. Voortaan ontvangen mensen de professionele zorg of ondersteuning die zij nodig hebben. De overheid bekijkt steeds vaker wat mensen zelf kunnen en wat bijvoorbeeld de partner, buren en familie kunnen doen. En welke professionele hulp zij écht nodig hebben. Meer dan voorheen moeten mensen zichzelf de vraag stellen: welke zorg of ondersteuning heb ik nodig? Wat kan ik zelf? En wie uit mijn omgeving kan mij helpen?” Dat is een andere manier van denken.  
De bijeenkomst is bedoeld voor belangstellenden en mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben en hun omgeving, zoals mantelzorgers en vrijwilligers. Tijdens de bijeenkomst gaat Mirjam Pauwels, wethouder Zorg en Welzijn in de Wolden en kandidaat VVD Tweede Kamerlid het gesprek aan, Ook zal  Jeanette Kraaij van het landelijke programma “Zorg Verandert” uitleg geven over hoe inwoners en overheid op de veranderingen kunnen inspelen.  Er is ruimte voor persoonlijke situaties en zorgen. Centraal staat ook de ontmoeting en de uitwisseling van ervaring en ideeën.  

Zorg Verandert
Programma Zorg Verandert is er voor alle mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben én voor hun omgeving, zoals mantelzorgers, familieleden en vrijwilligers. Zorg Verandert heeft tot doel dat mensen meer grip krijgen op hun eigen situatie en op het vinden van passende oplossingen voor hun leven, in zorg en ondersteuning. Dat gebeurt dichtbij, praktisch en op diverse manieren. Onder meer met bijeenkomsten in gemeenten, wijken en buurten.  

Aanmelden
De dialoogbijeenkomst in Ruinen vindt maandag 6 maart van 19:30 tot 21:00 uur plaats in ’t Neie Punt (Jan Wierengaweg 109) in Ruinen. Inloop is vanaf 19:00 uur. Aanmelden is niet perse nodig, maar wordt op prijs gesteld via mark@strolenberg.nl