VVD wil Hoogevener in Raad van Toezicht van Bethesda

Het vertrouwen in het bestuur van Treant heeft een dieptepunt bereikt. Dit bleek uit reacties van Hoogeveners tijdens de drukbezochte bijeenkomst die maandagavond in de Tamboer plaatsvond. De binding in de Raad van Bestuur en Toezicht met Hoogeveen, die vroeger zo sterk was, is volgens de VVD fractie verdwenen. De partij wil dat de verbinding wordt hersteld en doet onderzoek naar het uitbreiden van de Raad van Toezicht met een Hoogeveens lid. De VVD fractie denkt dat daarmee de Hoogeveense belangen op korte en langere termijn beter kunnen worden geborgd.

© Kim Stelingwerf

De Raad van Toezicht is nauw betrokken bij alle ontwikkelingen en houdt direct toezicht op het Bestuur, overlegt met medische staf en heeft inspraak in de locatieprofilering. Er worden landelijk steeds meer eisen gesteld aan raden van toezicht, een goede diversiteit in de Raad van Toezicht is essentieel. VVD Fractievoorzitter Mark Strolenberg: “Niemand uit de Raad van Toezicht en het Raad van Bestuur is woonachtig binnen het verzorgingsgebied van het ziekenhuis. Om voldoende rekening te houden met culturele en regionale aspecten, zou de toevoeging van een Hoogeveens lid een verstandige keuze zijn. Dit zal meewerken om het vertrouwen te herstellen naar Hoogeveense inwoners toe. Daarnaast zou er structureel overleg gevoerd moeten worden tussen de zorgwethouders en Treant, dit gebeurt nu te laat en ad-hoc. Er is daardoor een te grote kenniskloof. De politiek moet vóór belangrijke besluitvorming over locatieprofiliering worden aangehaakt en niet essentiële informatie vanuit de media moeten vernemen”.

Hoe de toevoeging van een Hoogeveens lid in de Raad van Toezicht moet worden vormgegeven, wil de VVD de komende week gaan uitzoeken. Ze zal hiervoor in gesprek gaan met de voorzitters van de cliëntenraden, andere raadsfracties en de Raad van Toezicht. Bedoeling is om een voorstel te bespreken tijdens een speciale raadsavond over Bethesda op 20 maart.