VVD wil verruiming van de koopzondagen

De koopzondag is al meer dan anderhalf jaar een onderwerp van gesprek onder de inwoners van Hoogeveen. Dit terwijl winkelopenstelling in omliggende gemeenten inmiddels al gemeengoed is.

Iedere gemeente kan zelf een besluit nemen over de winkelopenstelling. Andere Drentse gemeenten hebben daar inmiddels op geacteerd door de zondag openstelling te verruimen, echter Hoogeveen niet. Eind januari bracht op verzoek van de ondernemers in Hoogeveen de VVD een initiatiefvoorstel in de raad met 4 besluiten. Het lukte toen alleen om meer ruimte te bieden aan ondernemers om de jaarlijks vastgestelde koopzondagen in te vullen.

Echter wat men niet had voorzien was dat hiermee de kous niet af was. De roep om vrijheid van ondernemen bleef doorgaan. De fracties van de gemeenteraad bleven vragen krijgen van inwoners en ondernemers hoe het toch mogelijk was dat men in vele plaatsen om Hoogeveen heen gewinkeld kon worden op zondag, maar niet in Gemeente Hoogeveen. Een plaats met een grote regiofunctie en dan niet op zondag tenminste de supermarkten open.

Voor de fractie VVD werd het opnieuw tijd om een initiatiefvoorstel voor te bereiden voor de raad nu Gemeentebelangen ook hun standpunt heeft gewijzigd. Jager: Hoogeveen doet er alles aan om zich beter op de kaart te zetten, is met veel zaken zeer vooruitstrevend, maar met het vrijgeven van winkeltijden blijven we halsstarrig. 2 Februari wordt opnieuw debat gevoerd in de raad. De VVD weet zich opnieuw gesteund door PvdA en D66, alhoewel de motivatie voor deze steun voor de PvdA een ander is dan alleen ondernemersbelang. Door deze steun wordt de slagingskans aanzienlijk vergroot.

Jager ziet graag de ondernemers ondernemen op hun eigen manier zonder bemoeienis van de overheid. Meer participatie en minder overheidsbemoeienis sluit hier naadloos bij aan.

De VVD is ervoor dat de inwoners zelf de keus waar ze hun boodschappen halen op zondag en ondernemers wanneer zij open zijn.