Erica Blenkers

Portefeuilles van Erica:


- Meedoen en talent

- Bestuur

- Gezond en vitaal

- Wonen en Ruimtelijke Ordening

- Cultuur

- IAB (onderwijshuisvesting)


E-mail: E.Noordzij@Hoogeveen.nl


Even voorstellen:


1.     Wat is je naam?

Erica Blenkers-Noordzij

 

2.     Waar woon je

Hoogeveen Centrum-Oost

 

3.     Wat doe je in het dagelijks leven?

Ik ben raadslid binnen de huidige setting van de gemeenteraad. Daarnaast ben ik voorzitter van de OR van de Juliana van Stolberschool en zit ik in de ouderklankbordgroep van het RvEC locatie Bentinckspark.

Verder ben ik bestuurslid van Stichting Samen Spelen Park Dwingeland. Met deze stichting hopen we geld op te halen om een speeltuin in Park Dwingeland te realiseren en tot nu toe lukt dat al aardig.

 

4.     Wat vind je leuk aan de gemeente Hoogeveen?

De veelzijdigheid van onze gemeente. De kern Hoogeveen waar ruimte is voor diverse horeca, winkels en wonen. Het buitengebied met de mooie dorpen. Je kunt hier van alles doen. Rust en ruimte opzoeken, maar ook de gezellige drukte van de stad. En we hebben een mooi aanbod van scholen, van basisschool tot voortgezet onderwijs. Hoogeveen biedt volop kansen voor jong en oud.

 

5.     Waar liggen je interesses op politiek gebied?

Onderwijs(huisvesting) en werk. En ook juist die combinatie in onderwijs en werk. Daarnaast zoek ik graag de verbinding en samenwerking Verbinding tussen gemeente en inwoners, maar ook binnen de gemeenteraad.

 

6.     Waarom de VVD?

Het recht om te mogen en kunnen zijn wie je bent, om te mogen en kunnen vinden wat je vindt en het mogen en kunnen uiten van wat je te zeggen hebt, staat bovenaan mijn lijstje. En dat vind ik terug bij de VVD. Daarnaast is de VVD-fractie van Hoogeveen een groep fijne, gedreven mensen met ieder hun eigen kijk en hun eigen input. Juist omdat er ruimte is voor die eigen kijk, input en mening maakt dat ik voor de VVD kies. 

 

7.     Wat vind je een mooi citaat en waarom?

“Ce n’est pas la fin du voyage, c’est n’est que le debut

Het is niet het einde van de reis, het is nog maar het begin. 

 

Het citaat spreekt voor zich,

 

8.     Waar kijk je de komende raadsperiode het meest naar uit?

We krijgen een vernieuwde raad, want veel oudgedienden nemen afscheid. Ook binnen onze eigen fractie zal er een nieuwe samenstelling zijn. Ik kijk er naar uit om binnen deze vernieuwing de verbinding aan te gaan. Dat we als raad samenwerken voor een nog mooiere gemeente. Want: Hoogeveen is goed. Wordt beter.

 

9.     Wat gaat er goed in de gemeente Hoogeveen en wat kan er nog beter?

Hoogeveen is mooi groen, er wordt veel aandacht besteed aan de uitstraling van onze gemeente en voor de veiligheid in de openbare ruimte. Zo is het centrum van Hoogeveen aangepakt, zijn er op diverse plekken nieuwe bomen geplant, worden er fietspaden aangelegd en worden er parken gerealiseerd. Toch kan dat beter. Er zijn plekken in de buitendorpen waar onder andere de fietspaden veel meer aandacht verdienen. In Hoogeveen zijn er plaatsen waar er beter gehandhaafd kan worden op afval en overlast in de openbare ruimte, bijvoorbeeld in parken en bij wandelpaden. Maar over het algemeen denk ik dat het goed gaat in onze gemeente. Hoogeveen is goed. Wordt beter.