Motie

Het was een bijzondere raadsavond op maandag 28 maart. Niet alleen was het de laatste vergadering met de oude raad in originele bezetting, maar op de valreep werd er ook een motie ingediend door de VVD in samenwerking met het overgrote deel van de overige partijen. Deze motie betrof de tijdelijke verordening winkeltijden. Vanwege de covid maatregelen was deze verordening van kracht, maar omdat alle maatregelen vanaf 23 maart 2022 kwamen te vervallen zou dit inhouden dat per 1 april de verordening winkeltijden ook weer terug gedraaid zou worden naar de oude situatie voor corona. Met het indienen van deze motie wilden we dat de tijdelijke verordening van kracht zou blijven tot juli 2022 en er onderzocht zou gaan worden hoe de winkeltijden op termijn aangepast kunnen worden. Deze motie is met een overduidelijke meerderheid aangenomen.

https://hoogeveen.raadsinformatie.nl/document/11335160/1/03-28+Motie+vreemd+Tijdelijke+verordening+winkeltijden